باریسول چیست ؟

باریسول چیست ؟

سقف کشسان که البته به باریسول نیز معروف است، یک سیستم اجرای سقف معلق و در واقع نوعی سقف کاذب است که از دو جزء اساسی تشکیل شده است – ریل های آلومینیومی و پارچه سبک وزن مخصوص که روی سقف کشیده می شود و به ریل آلومینیومی متصل می گردد. از این سیستم بصورت کلی […]

ادامه مطلب